ET

Rozhodnutie o uskutočnení Eurotrialu 2020 na Slovensku