!!! POZOR, ZMENA V KALENDÁRI PRETEKOV NA SEZÓNU 2018 !!!

Pretek vo Valči sa posúva o týžden neskôr, a to na 30.6. - 1.7. 2018

kalenadarzmena