2

Darovanie 2%

 

Ak Vaše 2% z dane ešte nemajú svoj účel, podporte občianske združenie „Kysucký off road trial klub“, pod záštitou ktorého sa každoročne koná 7-8 OFFROADTRIALových pretekov - Majstrovstvá SR, v niektorých prípadoch aj ČR. Pomôžte nám pozdvihnúť úroveň a skvalitniť naše podujatia ako pre jazdcov, tak aj pre divákov.  ĎAKUJEME!!!

Naše údaje:

Kysucký off road trial klub, o.z.

Adresa: Zborov nad Bystricou 2, 02303 Zborov nad Bystricou

IČO: 42055466

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9411000000002624754889 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

 

 

Zamestnanci

Do 15. Februára 2023 potrebujú všetci zamestnanci požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechať si vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti:

https://www.danovecentrum.sk/media/File/1901/File177570.pdf?attachment-filename=Potvrdenie+o+zaplateni+dane+z+prijmov+zo+zavislej+cinnosti_01-2019.pdf

Toto potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k formuláru na darovanie 2% (vyhlásenie o pukázaní podielu zaplatenej dane):

https://www.danovecentrum.sk/media/File/1901/File178019.pdf?attachment-filename=Vyhlasenie+o+poukazani+podielu+zaplatenej+dane+z+prijmov+fyzickej+osoby.pdf

 

Fyzické osoby

Tlačivá:

- daňové priznanie typu A - http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2019/01/Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-A__2018.pdf

- daňové priznanie typu B - http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2019/01/Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-B__2018.pdf

 


SZČO, FIRMA

Dokedy  podať daňové priznanie resp. dokedy darovať 2%?

Ak ste SZČO, firma, tak váš termín pre podanie daňového priznania a rovnako aj venovanie 2% je 31. marec 2023. Ak si podáte žiadosť o odklad daňového priznania, platia pre vás iné dátumy.

Daňové priznanie (strana 12):

http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2019/01/Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-PO__2018.pdf

Ak ste zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ a máte v rukách Potvrdenie o zaplatení dane, prípadne potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín, tak potrebujete vypísať ešte tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní 2%:

vyhlasenie_2021.pdf

!!! Termín odoslania týchto 2 prípadne 3 formulárov je 30. apríl 2023. POZOR! Tieto formuláre je potrebné zaslať na Daňový úrad v mieste vášho bydliska a NIE vybranej organizácii, ktorej chcete 2% darovať !!!

 

Naše údaje:

Kysucký off road trial klub, o.z.

Adresa: Zborov nad Bystricou 2, 02303 Zborov nad Bystricou

IČO: 42055466

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9411000000002624754889 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

 

 

ĎAKUJEME !!!